Co należy do obszaru zainteresowań geodety?

Podstawowym zadaniem geodetów jest wytyczanie granic działek, określanie ich wielkości i oznaczanie ich na mapie.

Za pomocą specjalistycznej aparatury bada teren i określa jego bardzo dokładne współrzędne. Często jest to oznaczenie z dokładnością do 1 centymetra. Na podstawie wyników opracowywane są mapy na różne potrzeby, mogą być to przykładowo mapy drogowe jakie znajdziemy w naszych systemach GPS. Zadaniem geodety jest także tworzenie map topograficznych. Topografię terenu można utworzyć na podstawie najbardziej wiarygodnych danych dotyczących wysokości, a różne obiekty mogą mieć ustawioną wysokość na podstawie tej topografii. Jednym z aspektów pracy geodety jest rozwiązywanie sporów, które może obejmować współpracę między stronami w przypadku wątpliwości na temat wielkości użytkowych budynków. Geodeci mogą doradzać w sprawie granicy pomiędzy poszczególnymi działkami. Czasem płot nie zawsze położony jest na granicy działki, dzieje się tak z różnych powodów, mogą być to pomyłki czy też zmiany własności. Wówczas geodeta określa dokładne miejsce przebiegu granicy. Geodeta pracuje w terenie gdzie zbiera informacje, jednak następnie musi przenieść je na papier. W biurze geodeci używają następnie zaawansowanego oprogramowania, typu CAD, do sporządzania planów i mapowania pomiarów. Geodeci pracują nad różnorodnymi projektami, od podziału terenu i eksploracji górniczej po budowę tuneli i duże konstrukcje, co oznacza, że nie ma dwóch takich samych prac. Są ekspertami w określaniu wielkości i wymiarów terenu. Udzielają również porad i informacji, aby kierować pracą inżynierów, architektów i programistów.

Czasem specjalizują się w określonych działach budownictwa, mogą być to przykładowo geodeci, którzy pracują przy budowie dróg.

Muszą wyznaczyć dokładny przebieg drogi, ale także jej wysokość. Mogą zajmować się także planowaniem mostów, przepraw czy parkingów. Czasem zdarza się że trzeba będzie zbudować tunel pod masywem górskim, w tym przypadku geodeta wyznaczy dokładną trasę maszyny, która będzie przebijała się przez skały. W przypadku wielu firm które prowadzą roboty budowlane konieczne są także usługi geodezyjne Nowy Targ.