Czasami konieczne jest przeprowadzenie serwisowania windy

Większość wind jest produkowana tak, aby zapewnić około kilkadziesiąt lat bezproblemowej eksploatacji.

Oczywiście pod warunkiem, że przechodzą one okresowe przeglądy i konserwację zgodnie z zaleceniami producenta. W miarę starzenia się windy znalezienie i wymiana komponentów staje się trudna, a właściwości jezdne również się pogarszają. W takim przypadku sugeruje się właścicielom budynków przeprowadzenie całkowitego remontu windy. Generalnie modernizacja wind obejmuje wymianę wyposażenia sterownika, czyli części windy sterujących jej ruchem między piętrami. Czasami konieczne jest przeprowadzenie serwisowania windy

Części te obejmują silniki i maszyny wyciągowe, które są odpowiedzialne za podnoszenie ciężarów, przyciski puszki i okablowanie elektryczne, które kontrolują piętra docelowe, światła i inne części.

Czasami nawet szyny drzwi wind są modyfikowane i wymieniane, aby zachować ich aktualność i sprawność. Zmiany w elektronice, panelach i innych komponentach mają również na celu unowocześnienie wnętrza kabin wind. Modernizacja windy w rzeczywistości często wiąże się z estetyczną modernizacją wnętrza kabiny. Modyfikacja wnętrza, choć ważna, to tylko część procesu modernizacji wind. Inne ulepszenia, w tym moduły mechaniczne i sterujące, stanowią główną część procesu modernizacji i na nich powinny się skupić firmy zajmujące się serwisowaniem wind. Decyzja o modernizacji windy zależy w dużej mierze od zadowolenia właściciela lub najemcy budynku z działania i wyglądu urządzenia. Serwisowanie wind wiąże się z kilkoma korzyściami, w tym zwiększoną wydajnością i niezawodnością, ale jednocześnie może sporo kosztować, dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji należy wziąć pod uwagę kilka różnych czynników i kwestii. Ogólnie rzecz biorąc, umowa dotycząca pełnej obsługi powinna zapewniać właścicielowi serwis wind oraz prawo do ciągłej konserwacji systemu dźwigowego. Właściwa konserwacja i naprawa chroniłyby windę przed szybkim uszkodzeniem, jednak czynniki takie jak starzenie się komponentów zwykle prowadzą do poważnych modernizacji.