Czy warto stosować środki ochrony roślin w rolnictwie?

W większości krajów pestycydy są stosowane w rolnictwie, a także w ogrodnictwie, do zwalczania szkodników zagrażających plonom.

Stosowanie środków ochrony roślin w rolnictwie i ogrodnictwie ma zdecydowane zalety, niemniej jednak istnieją również wady używania tych środków ochrony roślin. Lokalne i światowe zasoby żywności są obfite dzięki temu, że rolnicy polegają na skuteczności środków ochrony roślin, co pozwala im na zwiększenie ogólnej produkcji zbiorów.

Gospodarstwo, które ma niewielką produkcję z powodu strat w uprawach, będzie musiało podnieść ceny sprzedawanych plonów, aby kontynuować działalność. Jeśli rolnicy stosują pestycydy, zbiory są wyższe, dlatego nie ma konieczności podnoszenia cen sprzedawanych zbóż czy innych roślin jadalnych. Jeśli pozwoli się szkodnikom przetrwać i rozwijać się, uprawy zostaną uszkodzone.

Zniszczone uprawy oznaczają mniejszą dostępność żywności, co oznacza wyższe ceny. Świat rolnictwa obejmujący pestycydy generuje więcej plonów i niższe ceny konsumpcyjne.

Najczęściej używane pestycydy są pogrupowane według rodzajów szkodników, które zabijają. Insektycydy zabijają szkodliwe owady, herbicydy niszczą rośliny, takie jak chwasty, a fungicydy zabijają grzyby. Trzeba dokładnie przemyśleć stosowanie środków ochrony roślin w rolnictwie, ponieważ nadużywanie ich jest tak samo szkodliwe, jak nie zwalczanie szkodników w ogóle. Kilka gąsienic na roślinie może nie stanowić problemu, który wymaga zastosowania środków ochrony roślin z twojej strony, szczególnie jeśli obecni są naturalni wrogowie gąsienic, przykładowo ptaki, które się nimi żywią. Jednak bardzo duża populacja powodująca poważną utratę liści lub uszkodzenie jadalnych owoców lub plonów może oznaczać, że będziesz musiał pozbyć się szkodnika, w wielu sklepach kupisz tani herbicyd zbożowy. Pamiętaj, aby podejmować decyzje na podstawie obecności szkodników – a nie poziomów szkód – i na swojej wiedzy o cyklu życia szkodnika. Na przykład, często do czasu, gdy drzewo jest pozbawione liści, szkodniki znikają, a opryski nie będą przydatne. W przypadku chorób dolistnych wiele środków grzybobójczych należy stosować zapobiegawczo, zanim objawy będą zauważalne.