Faktoring z regresem – najważniejsze informacje

Faktoring z regresem cieszy się dużą popularnością. Faktoring z regresem jest najbardziej powszechny i oznacza, że Twoja firma musi odkupić wszelkie faktury, od których firma faktoringowa nie jest w stanie pobrać płatności.

Użytkownik ponosi ostateczną odpowiedzialność za brak płatności.  Faktoring bez regresu oznacza, że firma faktoringowa bierze na siebie większość ryzyka braku płatności przez Twoich klientów. Brak regresu niekoniecznie chroni jednak Twoją firmę przed wszelkim ryzykiem. Zazwyczaj istnieją zastrzeżenia związane z faktoringiem bez regresu, a sytuacje, w których nie ponosisz odpowiedzialności za brak płatności klienta, są bardzo specyficzne.

Faktoring z regresem ma miejsce, gdy firma faktoringowa pobiera od Ciebie fakturę, której klient nie wywiązał się ze zobowiązań. Może to brzmieć ryzykownie, ale nie jest tak niebezpieczne, jak się wydaje. Dobre czynniki regresowe zwykle mają kilka siatek bezpieczeństwa, aby zapewnić, że Twoja firma nie ucierpi z powodu złego klienta.
Faktoring z regresem - najważniejsze informacje

O tym należy pamiętać!

Pierwszą siatką bezpieczeństwa jest bezpłatna usługa sprawdzania zdolności kredytowej. Czynniki regresowe zazwyczaj oferują bezpłatne kontrole kredytowe, dzięki czemu można sprawdzić, czy klient jest w dobrej kondycji finansowej, zanim rozpoczniesz z nim współpracę. Większość kontroli kredytowych pokazuje również średnią liczbę dni do zapłaty klienta, dzięki czemu możesz wiedzieć, kiedy spodziewać się, że firma faktoringowa będzie w stanie odebrać.

Druga sieć to zespół windykacji. Ten zespół jest zaangażowany w upewnienie się, że Twoi klienci nie spóźnią się z płatnościami faktur. Każda firma faktoringowa dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej pobierać płatności od klientów, aby nie musieli regresować. Ważne jest również, aby klient pomagał w razie potrzeby.

Trzecią siatką jest rachunek rezerwowy. Zazwyczaj jest to opcja dla przewoźnika, a firma faktoringowa zazwyczaj daje lepszą stawkę, jeśli zdecydujesz się na program z kontem rezerwowym. Konto to funkcjonuje podobnie do konta oszczędnościowego. Pieniądze z każdej faktury są odkładane z zamiarem zaoszczędzenia na nagłe wypadki. Im więcej faktur uwzględnisz, tym więcej pieniędzy na koncie.