Jak chronić nazwę i logo swojej firmy?

Tworzenie określonych podmiotów gospodarczych, zgłoszenie przybranej nazwy lub zarejestrowanie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym może zapewnić ochronę nazwy firmy.

Po wybraniu nazwy dla nowej firmy będziesz chciał ją zarejestrować, aby uniemożliwić innym korzystanie z niej. Istnieje kilka sposobów, aby to osiągnąć. Określenie najlepszego sposobu rejestracji nazwy firmy będzie uwzględniać kilka czynników, takich jak struktura biznesowa, obszar geograficzny, w którym firma będzie działać, oraz zakres wymaganej ochrony.

Jak chronić nazwę i logo swojej firmy?

Co daje firmie zastrzeżenie nazwy i logo w Urzędzie Patentowym?

Firma może zarejestrować nazwę na trzy sposoby. Utwórz podmiot gospodarczy, taki jak korporacja lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarejestruj nazwę dla firmy lub zarejestruj nazwę i logo firmy jako znak towarowy. Nie wszystkie firmy mogą korzystać ze wszystkich trzech z tych metod, a niektóre mogą korzystać z więcej niż jednej. Wybór może się różnić w zależności od tego, czy firma jest zorganizowana jako jednoosobowa działalność gospodarcza, jakaś forma spółki czy korporacja.

Przepisy zabraniają firmie używania nazwy, która jest już używana przez inną firmę. Część wyboru nazwy obejmuje sprawdzenie zapisów, aby upewnić się, że inna firma nie używa już żądanej nazwy. Ochrona znaku towarowego, nazwy handlowej lub znaku usługowego może być dostępna w określonym mieście czy województwie, w którym działa firma. Bardziej złożonym i zwykle droższym sposobem rejestracji nazwy firmy jest rejestracja nazwy jako znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.

Zapewnia to ogólnokrajową ochronę nazwy twojej firmy. Rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym wymaga wyszukania, aby upewnić się, że podobna nazwa nie została już zarejestrowana jako znak towarowy, a ponadto istnieją szczegółowe wymagania i ograniczenia dotyczące możliwości zarejestrowania nazwy firmy jako znaku towarowego. Z wieloma informacjami na temat rejestracji nazwy i logo firmy zapoznasz się na stronie https://brief.pl/zastrzezenie-nazwy-i-logo-firmy-w-urzedzie-patentowym/. Określenie najlepszego sposobu lub sposobów ochrony nazwy firmy będzie uwzględniać sposób, w jaki zdecydujesz się na strukturę firmy, rodzaj oferowanych towarów lub usług oraz zasięg geograficzny twojej działalności biznesowej.