Odszkodowania dla dzieci osób represjonowanych w czasach komunizmu

Aby ubiegać się i otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie od Skarbu Państwa dla osób represjonowanych w czasie komunizmu, należy najpierw uzyskać postanowienie sądu o unieważnieniu orzeczeń wydanych za działalność opozycyjną wydawanych w latach 1944 do 1989.

Możemy wtedy złożyć wniosek o przyznanie odszkodowania za poniesione straty materialne oraz emocjonalne.

Odszkodowania dla dzieci osób represjonowanych w czasach komunizmu

Kiedy można złożyć wniosek o przyznanie odszkodowania dla osób represjonowanych

Wnioski o przyznanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia można składać w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania do 10 lat po uprawomocnieniu się unieważnienia orzeczeń wydanych wobec osoby represjonowanej w czasach panowania władz komunistycznych. Dotyczy to również osób represjonowanych za działalność opozycyjną, internowanych, deportowanych, pozbawionych stanowiska czy możliwości zarobkowania, wcielonych przymusowo do służby wojskowej, czy też inwigilowanych lub aresztowanych w czasie wprowadzenia w Państwie Polskim stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Szacuje się, że w tamtym okresie zostało internowanych dziesięć tysięcy osób, które mogą się z tego tytułu ubiegać o odszkodowanie i zadośćuczynienie od Skarbu Państwa.

O odszkodowanie mogą się ubiegać osoby, które w wyniku represji ze strony władz musiały się ukrywać, były tymczasowo aresztowane, straciły pracę, świadczenia emerytalno-rentowe, majątki, były przesłuchiwane, zmuszane do służby wojskowej, internowane czy w inny sposób represjonowane przez władze komunistyczne. Jeśli osoba, która doznała krzywd za działalność opozycyjną, już zmarła, w jej imieniu o odszkodowanie i zadośćuczynienie od Skarbu Państwa może ubiegać się rodzina, czyli dzieci, małżonek, rodzice lub rodzeństwo.

Aby uzyskać odszkodowanie dla osób represjonowanych należy złożyć wniosek do odpowiedniego sądu rejonowego. Możemy również uzyskać wsparcie doświadczonej kancelarii adwokackiej, która pomoże w kompletowaniu i wypełnianiu dokumentów, które trzeba przedstawić w sądzie w ciągu 10 lat od uzyskaniu prawomocnego unieważnienia wyroków z czasu komunizmu.