Co produkuje się ze stali?

Stal jest surowcem o szerokim zastosowaniu.

Najczęściej korzysta się z niej w budownictwie, ponieważ powstałe z niej produkty są wytrzymałe, łatwo dokonuje się ich montażu i co najważniejsze, są one tanie w produkcji.

Elementy wykonane ze stali mają opinię długowiecznych, choć nie są odporne na rdzewienie. Następuje ono w wyniku korozji elektrochemicznej, która zachodzi przy obecności wody bogatej w elektrolity. Stal rdzewieje szybciej, gdy stworzone z niej elementy, są nadto obciążone, naprężone lub gdy oddziałuje na nie pole elektryczne lub promieniowanie.

Mimo to ze stali produkowanych jest wiele powszechnie wykorzystywanych elementów, których celem jest wytrzymywanie dużych obciążeń mechanicznych. W tym artykule wymienimy najważniejsze z nich.

Jaki jest skład i budowa stali?

Stal nie jest niczym innym niż materiałem zawierającym więcej żelaza niż innych pierwiastków, a także który ma w sobie stężenie węgla nie mniejsze niż 2%. Jest to bowiem obrobiony wcześniej plastycznie i termicznie stop żelaza, którego gęstość wynosi mniej więcej 7,86 g/cm3.

Jakie są rodzaje stali?

Dokonuje się podziału stali z uwzględnieniem jej składu chemicznego oraz zastosowania. Tak też chemiczna klasyfikacja stali wygląda następująco:

* stal stopowa,
* stal niskostopowa,
* stal wysokostopowa,
* stal węglowa (niskowęglowa, średniowęglowa i wysokowęglowa).

Natomiast mając na uwadze wykorzystanie stali dzieli się ją na:

* konstrukcyjną,
* narzędziową,
* specjalną.

Jak powstaje stal?

Stal powstaje w następujący sposób. Otóż do jej produkcji wykorzystuje się wsad składający się z rudy żelaza oraz innych dodatków. Najpierw przetapia się go w piecach, w których przybiera on płynną postać nazywaną surówką. Następnie owa ciecz poddawana jest działaniu tlenu oraz bardzo wysokiej temperatury (około 1000oC). To działanie pozwala na oddzielenie od niej niepożądanych substancji, takich jak gaz wielkopiecowy lub żużel. Warto wiedzieć, że stal może być poddawana obróbce plastycznej, a konkretnie walcowaniu.

Do czego wykorzystuje się stal?

Stal wykorzystywana jest w wielu branżach – począwszy od sektora budowlanego, a skończywszy na spożywczym. Stal jest tworzywem dla części maszyn, gwoździ, narzędzi, noży, profili konstrukcyjnych, elementów infrastruktury kolejowej i drogowej, karoserii aut, dachów, a także puszek na konserwy. Ze stali produkowane są także sita stalowe służące do przesiewu materiałów.