Jak wybrać odpowiedni filtr do układu hydraulicznego?

Jakość filtracji jest najważniejszą miarą stanu maszyny hydraulicznej.

Najwięcej awarii hydraulicznych wynika z zanieczyszczenia cząstkami niż z jakiejkolwiek innej przyczyny. Filtry hydrauliczne są dobierane na podstawie przepływu i ciśnienia. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę spadek ciśnienia, czyli ciśnienie powstające w wyniku tarcia płynu o materiał samego zespołu filtra. Ponieważ większość filtrów jest wyposażona w zawór obejściowy zaprojektowany tak, aby otwierał się pod wpływem przeciwciśnienia wytwarzanego przez zatkany element. Dzięki inteligentnemu doborowi filtra spadek ciśnienia powstaje tylko wtedy, gdy element zostaje zatkany cząstkami, co zapobiega przedwczesnemu obejściu, stanowiącemu stan, w którym płyn przechodzi przez niefiltrowany. Aby zapobiec nadmiernemu spadkowi ciśnienia, zespoły filtrów są często większe niż jest to wymagane. Kwestie do rozważenia przy doborze filtra to rodzaj i lepkość płynu, a także jakość i wydajność materiału filtrującego. Jak wybrać odpowiedni filtr do układu hydraulicznego?

Olej o dużej lepkości wytwarza większe przeciwciśnienie niż rzadki olej, dlatego należy również wziąć pod uwagę zmiany lepkości oleju przy ekstremalnych zmianach temperatury otoczenia, na przykład w przypadku urządzeń mobilnych.

Oczywiście zimny olej ma większą objętość, dlatego montowany w układzie filtr powinien być odpowiednio większy aby bez problemy obsłużył rozgrzany płyn. Jakość materiału filtrującego odgrywa rolę w doborze wielkości zespołów z dwóch powodów, drobniejsza filtracja bardziej ogranicza przepływ z powodu mniejszych szczelin, które są wymagane do wychwytywania mniejszych zabrudzeń. Ważną rolę odgrywa również jakość materiału filtrującego, ponieważ wysokiej jakości syntetyczne media mają większą zdolność zatrzymywania brudu i zatykają się rzadziej niż tanie filtry papierowe. Oczywiście należy wybierać najlepsze jakościowo filtry hydrauliczne, ale także należy pamiętać o regularnej wymianie filtrów które uległy zatkaniu.