Czym zajmuje się Miękki HR?

Zdecydowana większość firm posiada dział zarządzania zasobami ludzkimi, z języka angielskiego Human Resources – w skrócie HR. Osoby, które w nim pracują zajmują się wieloma aspektami pracy pracowników – od rekrutacji, przez rozwój, a na sprawach kadrowych kończąc. W większych firmach Departament HR podzielony jest na tzw. HR miękki i HR twardy. W dzisiejszym artykule, postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania związane z tym pierwszym – miękkim HRem.

Poznaj także: Usługi doradcze dla firm agencji Saleswise.pl

Czym zajmuje się Miękki HR?

Czym właściwie jest Dział HR?

Jedna z wielu definicji pojęcia „zasoby ludzkie” traktuje, że to po prostu praca wykonywana przez ludzi – bierze więc pod uwagę jedynie „siłę roboczą przedsiębiorstwa”. Inna z kolei mówi, że wspomniane pojęcie to pewnego rodzaju aktywność, którą musi podjąć dana firma, aby pozyskać i utrzymać niezbędne w przedsiębiorstwie osoby, dbając przy tym o wysoką wydajność ich pracy. Kiedy z kolei mówimy już o „zarządzaniu zasobami ludzkimi”, zazwyczaj mamy na myśli stworzenie pewnych procesów, często już zautomatyzowanych, na które składa się m.in. właściwe planowanie i ocena zasobów, rekrutacja, zwolnienia i selekcja pracowników.

Krzywdząca niewiedza

Niestety, Wielu z nas nadal kojarzy pracę HR-owców jedynie z rekrutacją kandydatów na nowe stanowiska. Jest to oczywiście zadanie HR-u, ale to tylko jedna z wielu gałęzi, jaką ten dział się zajmuje. Dział zarządzania zasobami ludzkimi jest swojego rodzaju łącznikiem między pracownikiem a ich przełożonymi. To dzięki niemu specjaliści posiadają narzędzia, które pomagają im w zarządzaniu.

Dział HR dba również o to, by pracownicy znali swoje prawa, zajmuje się również oceną i motywacją. Pełni naprawdę wiele ról, z których na co dzień często nie zdajemy sobie sprawę.

HR miękki i jego zadania

Skupmy się już na wspomnianym podziale. HR miękki jest to dział zajmujący się wszystkim, co związane jest z jakością pracy osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. W związku z tym, osoby, które zajmuję się HR-em miękkim, dbają o to, by na danym stanowisku znalazła się odpowiednia osoba – mówimy tutaj oczywiście o najbardziej rozpowszechnionym zadaniu HR-owca, czyli rekrutacji. Nie możemy jednak zapominać, że rekrutacja nie wiąże się tylko z odbyciem kilku spotkań z potencjalnymi kandydatami. To również stworzenie i zamieszczenie na odpowiednich portalach ogłoszenia o pracę, to direct search, to selekcja napływających aplikacji, rozmowy telefoniczne i wreszcie – wspominane już spotkania rekrutacyjne. Na tym jednak też nie koniec. Trzeba jeszcze, wspólnie z managerem, który posiada aktualnie wakat w swoim Zespole, wybrać odpowiedniego Kandydata. Następnie złożyć mu ofertę pracy i – jeśli ta zostanie przyjęta – czuwać nad procesem onboarding’u.

Warto również wspomnieć o tym, że HR miękki to także wszelkie zadania i czynności, które wpływają na motywację pracowników przedsiębiorstwa. To właśnie HR przygotowuje narzędzia, które sprawdzają, co wpływa na poziom motywacji pracowników, ustala system benefitów pozapłacowych, szuka rozwiązań pomagających usprawnić komunikację.

HR miękki dba także o rozwój pracowników – monitoruje zapotrzebowania na szkolenia i treningi,  przygotowuje ocenę pracowniczą, zwraca uwagę na ważną rolę feedbacku i  przekazuje tę wiedzę dalej – managerom liniowym, a wszystko po to, aby stale usprawniać działanie przedsiębiorstwa.

W organizacji, między współpracownikami, dochodzi też do nieporozumień i konfliktów. Jak wiadomo, napięta atmosfera nie sprzyja efektywnej pracy. W związku z tym osoby z działu HR monitorują takie zachowania i starają się te konflikty łagodzić.

Ważnym, a wręcz strategicznym z punktu widzenia całego przedsiębiorstwa, zadaniem HR miękkiego jest odpowiednie zarządzanie talentami. To właśnie pracownicy Działu HR pomagają kierownikom w opracowaniu odpowiedniej strategii działania – tak, aby cenne talenty nie szukały pracy poza organizacją.

To dzięki tym osobom możesz się rozwijać!

Można więc stwierdzić, że dzięki temu, że Dział HR monitoruje działania firmy to pozostali pracownicy rozwijają się, zwiększają swoje umiejętności i kompetencje, są bardziej zmotywowani do działania, a to wszystko zwiększa ich zaangażowanie i identyfikację z miejscem pracy.

 

Mamy nadzieję, że już wiesz, iż praca HR-owca to nie tylko przeglądanie CV i wyszukiwanie osób pasujących do danego stanowiska.  Ze względu na to, że Dział HR to często „prawa ręka” prezesa czy managerów wyższego szczebla, ma on więc bardzo duży wpływ na życie zawodowe innych ludzi. Nie sposób więc nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że praca HR-owca wiąże się z dużą odpowiedzialnością.