Jak dobrać środki ochronne do zagrożeń w miejscu pracy?

Po znalezieniu odpowiednich środków ochrony indywidualnej zapewnisz spełnienie wszystkich przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Różne zagrożenia wymagają różnych rodzajów i poziomów ochrony, dlatego tak ważne jest, aby wybrać właściwe środki ochrony osobistej na podstawie unikalnych zagrożeń występujących w miejscu pracy. Nie zapominaj, że wybierając środki ochrony, musisz wziąć pod uwagę nie tylko swoją pracę. Jeśli pracujesz w pobliżu osoby używającej wiertarki, młota pneumatycznego lub piły, należy zakładać ochraniacze na uszy. Ochrona oczu i słuchu jest konieczna, jeśli pracujesz w pobliżu spawacza.

Jak dobrać środki ochronne do zagrożeń w miejscu pracy?

Przed jakimi zagrożeniami chronią nas środki BHP?

Jeśli używasz piły, potrzebujesz okularów ochronnych, lub najlepiej maski pełnotwarzowej, ochraniaczy na uszy, rękawic i jakiejś formy ochrony dróg oddechowych, takiej jak maska przeciwpyłowa z oceną FFP3. Jeśli używasz wiertarki pneumatycznej, potrzebujesz ochronników słuchu, okularów ochronnych i rękawic antywibracyjnych. Spawacze potrzebowaliby okularów ochronnych do szlifowania, masek spawalniczych, rękawic i ochronników słuchu.

Robotnicy noszą na placu budowy ostre lub szorstkie przedmioty, więc potrzebowaliby co najmniej dobrej pary rękawic roboczych oraz obuwia ochronnego, a także kamizelek odblaskowych, aby operatorzy maszyn ciężkich dobrze ich widzieli. Osoby pracujące w przemyśle medycznym, laboratorium czy w szpitalach potrzebują nie tylko rękawic i środków ochrony twarzy, ale również fartuchów i innego wyposażenia, które zapewni im bezpieczeństwo w kontakcie z materiałami chemicznymi i zakaźnymi.

Istnieją większe szanse, że pracownik pracujący w fabryce może ucierpieć z powodu niebezpiecznych chemikaliów, a jeśli podczas kontaktu z chemikaliami substancja chemiczna spadnie na ręce, może to spowodować poważne poparzenia. Ale przy zastosowaniu odpowiednich rękawic ochronnych nie trzeba się martwić o takie zagrożenia. Szeroki wybór środków ochrony osobistej możemy znaleźć na stronie https://hfsafety.pl. Wybór środków ochrony BHP jest zależny od unikalnych zagrożeń i warunków w miejscu pracy, w którym pracownik może być na nie narażony. Okulary ochronne zaprojektowane w celu ochrony przed iskrami i odłamkami powstałymi podczas cięcia lub szlifowania stali nie byłyby odpowiednie do użytku w laboratorium chemicznym.