Kiedy można używać fungicydów?

Fungicydy to organiczne lub nieorganiczne substancje stosowane w rolnictwie przeciw atakowi grzybów chorobotwórczych.

W zależności od rodzaju, fungicydy mają różne mechanizmy działania i różnią się wieloma kryteriami. W odniesieniu do miejsca wchłaniania rozróżnia się fungicydy glebowe, w których roślina absorbuje środek przez korzenie, oraz fungicydy liściowe, w których substancje są aplikowane na liście.

Kiedy można używać fungicydów?

Fungicydy mają różne sposoby działania

Podczas zaprawiania fungicydami nasiona nabierają ochronnej warstwy, która z jednej strony zabija istniejące grzyby, a z drugiej mogą działać ochronnie na bezpośrednie otoczenie nasion po wysianiu. Fungicydy różnią się także sposobem działania. Istnieją środki kontaktowe, które działają na roślinę natychmiast po ich nałożeniu, oraz środki ogólnoustrojowe, które są wchłaniane przez roślinę i rozprowadzane w tkankach, tym samym rozwijając swoje działanie. Fungicydy stosuje się głównie ochronnie lub leczniczo. Miejsca działania fungicydów mogą być bardzo różne i zależą od rodzaju zwalczanego grzyba.

Zasadniczo stosowanie chemicznych środków ochrony roślin powinno być zawsze ostatnim krokiem. Powinny być stosowane tylko wtedy, gdy alternatywne, przyjazne dla środowiska metody nie są wystarczające lub jeśli istnieją szczególne powody do stosowania fungicydów. W prywatnych ogrodach i gospodarstwach domowych można stosować wyłącznie fungicydy, które są wyraźnie przeznaczone do tego obszaru. Ponieważ fungicydy są stosowane głównie w uprawach roślin, a zatem również na owoce, należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiedni czas oczekiwania przed zbiorem, aby nie przekroczyć poziomów pozostałości w zebranych produktach. Ten czas oczekiwania może wynosić do 50 dni lub więcej.

Fungicydy są stosowane w rolnictwie do zwalczania inwazji grzybów na uprawach, jak również w leśnictwie, ogrodach i innych miejscach, w których ochrona roślin przed chorobami jest ważna. Wykorzystywane są również w medycynie, technologii żywności i ochronie budynków. Więcej informacji na temat stosowania fungicydów znajdziesz na stronie https://innvigo.com/fungicydy-sadownicze/. W zależności od ich zastosowania rozróżnia się fungicydy dolistne, które stosuje się na nadziemnych częściach roślin, fungicydy glebowe i opatrunki, które mają działanie zapobiegające inwazji grzybów. Można również fungicydami zaprawiać nasiona.